VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân về Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Lao động - TB&XH đã xây dựng xong dự thảo “Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo “Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động - TB&XH (qua phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội) trước ngày 10/5/2017, với bản góp ý bằng file văn bản điện tử gửi qua địa chỉ Email: pctnxhdaknong@gmail.com để Sở Lao động - TB&XH tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/04/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/05/2017

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.114.027