VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 90, đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 09/6/2017 để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/05/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 09/06/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.114.215