VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã ký hợp đồng thuê Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên Môi trường thực hiện gói thầu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trên cơ sở kết quả khảo sát xác định hệ số điều chỉnh giá đất do Đơn vị tư vấn thực hiện, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail: Truongha241286@gmail.com trước ngày 20/5/2017 để Sở Tài chính tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/05/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/05/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.113.566