VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Qóp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để đảm bảo các yêu cầu về mặt pháp lý trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Giao thông vận tải Đắk Nông, địa chỉ: Sở Giao thông vận tải Đắk Nông, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 30/04/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định.
Cơ quan dự thảo Sở Giao thông Vận tải
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Giao thông Vận tải
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/03/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 57.025.579