VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
Nội dung Sở Khoa học Công nghệ đã xây dựng dự Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 30 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/07/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/07/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.348.955