VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải toàn bộ Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử, để lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với dự thảo. Mọi ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xin gửi về Sở Công Thương, Khu Hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 04/3/2019 để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Công Thương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/02/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 04/03/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.086.711