Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Content Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định về chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông, trước ngày 01/10/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Quyết định
Categorise Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Start date reviews 18/09/2019
End date reviews 01/10/2019
File attach