Legislation code 02/2015/QĐ-UBND
Issuing date 20/01/2015
Published time 30/01/2015
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai - Nhà ở
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.656.894