VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số/Kí hiệu 04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Ngày có hiệu lực 27/02/2017
Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Khoa học và Công nghệ
Văn bản khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.371.982