Legislation code 08/2016/QĐ-UBND
Issuing date 02/03/2016
Published time 14/03/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giao thông vận tải
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 52.570.344