Legislation code 14/2015/NQ-HĐND
Issuing date 19/10/2015
Published time 20/10/2015
Signer Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.745.792