Legislation code 14/2015/QĐ-UBND
Issuing date 13/03/2015
Published time 22/03/2015
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Subject Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 51.920.709