Legislation code 14/2016/QĐ-UBND
Issuing date 13/04/2014
Published time 23/04/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Khoa học và Công nghệ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.747.057