Legislation code 15/2016/QĐ-UBND
Issuing date 13/04/2016
Published time 23/04/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Khoa học và Công nghệ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.747.182