Legislation code 16/2015/QĐ-UBND
Issuing date 10/06/2015
Published time 20/06/2015
Signer Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.401.424