Legislation code 17/2015/QĐ-UBND
Issuing date 16/06/2015
Published time 26/06/2015
Signer Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên dịa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 53.769.237