Legislation code 18/2014/QĐ-UBND
Issuing date 15/08/2014
Published time 25/08/2014
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Subject Quyết định ban hành Quy định về mức chi phí quản lý và mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số di dân thực hiện định canh, định cư đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.697.087