Legislation code 25/2016/QĐ-UBND
Issuing date 30/06/2016
Published time 10/06/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.440.463