Legislation code 27/2014/QĐ-UBND
Issuing date 24/11/2014
Published time 06/12/2014
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Subject Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 53.746.214