Legislation code 27/2015/QĐ-UBND
Issuing date 19/10/2015
Published time 29/10/2015
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị; giải quyết liên thông giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai - Nhà ở
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.657.036