Legislation code 27/2016/NQ-HĐND
Issuing date 31/08/2016
Published time 10/09/2016
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.401.211