VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số/Kí hiệu 27/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2016
Ngày có hiệu lực 18/08/2016
Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.372.067