Legislation code 28/2014/QĐ-UBND
Issuing date 24/11/2014
Published time 04/12/2014
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội chính
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.716.909