Legislation code 28/2016/QĐ-UBND
Issuing date 22/08/2016
Published time 01/09/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Ban hành Quy định thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 51.720.626