Legislation code 30/2014/QĐ-UBND
Issuing date 23/12/2014
Published time 02/01/2015
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc Quy định khoảng cách, địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày cho từng cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giáo dục và Đào tạo
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 54.397.381