Legislation code 30/2016/QĐ-UBND
Issuing date 05/10/2016
Published time 20/10/2016
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.376.756