Legislation code 36/2015/QĐ-UBND
Issuing date 22/04/2017
Published time 22/04/2017
Signer Nguyễn Bốn,Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tinh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 52.922.196