Legislation code 40/2016/QĐ-UBND
Issuing date 12/12/2016
Published time 25/12/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội chính
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.667.382