Legislation code 43/2016/QĐ-UBND
Issuing date 23/12/2016
Published time 10/01/2017
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 52.921.968