Legislation code 44/2016/QĐ-UBND
Issuing date 31/12/2016
Published time 20/01/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 53.440.350