Legislation code Số: 24/2016/QĐ-UBND
Issuing date 09/06/2016
Published time 09/06/2016
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh ,Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí; cổng/trang thông tin điện tử; Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, bản tin, tài liệu không kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Báo chí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.746.403