Legislation code Số: 10/2017/QĐ-UBND
Issuing date 29/05/2017
Published time 29/05/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Công nghệ thông tin
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.745.944