Legislation code 07/2017/QĐ-UBND
Issuing date 09/03/2017
Published time 22/03/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.701.247