Legislation code 12/2017/QĐ-UBND
Issuing date 20/06/2017
Published time 01/07/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giáo dục và Đào tạo
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.417.784