Legislation code 18/2017QĐ-UBND
Issuing date 08/08/2017
Published time 25/08/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject Quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giao thông vận tải
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.376.554