Legislation code 17/2017/QĐ-UBND
Issuing date 07/08/2017
Published time 25/08/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Kế hoạch đầu tư
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 53.769.962