Legislation code 13/2017/QĐ-UBND
Issuing date 04/07/2017
Published time 19/07/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.701.329