Legislation code 20/2017/QĐ-UBND
Issuing date 23/08/2017
Published time 23/08/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Công nghệ thông tin
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 53.769.760