Legislation code 35/2017/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2017
Published time 01/01/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Y tế - sức khỏe
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.701.675