Legislation code 01/2018/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2018
Published time 27/01/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.701.338