Legislation code 26/2017/QĐ-UBND
Issuing date 14/12/2017
Published time 24/12/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.746.034