Legislation code 02/2018/QĐ-UBND
Issuing date 18/01/2018
Published time 01/02/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 53.701.379