Legislation code 03/2018/QĐ-UBND
Issuing date 18/01/2018
Published time 01/02/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.701.567