Legislation code 39/2016/QĐ-UBND
Issuing date 07/12/2016
Published time 01/09/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.697.188