Legislation code 22/2015/QĐ-UBND
Issuing date 17/09/2015
Published time 27/09/2015
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 53.701.292