Legislation code 01/2015/QĐ-UBND
Issuing date 20/01/2015
Published time 30/01/2015
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.701.260