Legislation code 06/2014/QĐ-UBND
Issuing date 06/05/2014
Published time 16/05/2014
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hằng năm của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.701.633