Legislation code 08/2007/QĐ-UBND
Issuing date 03/08/2007
Published time 13/08/2007
Signer Đỗ Thế Nhữ
Subject Quyết định ban hành kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư giai đoạn 2006 -2010 và định hướng đến năm 2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 53.440.693