Legislation code 08/2012/QĐ-UBND
Issuing date 10/05/2012
Published time 20/05/2012
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc quy định số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ phụ cấp cho Khuyến nông viên, Cộng tác viên khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.440.970