Legislation code 04/2011/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2011
Published time 20/01/2011
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghệ cho lao động nông thôn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020"
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.696.731